Qomus

Qomus

12:11 / 06.11.2023 863
Turmush darajasi

Qomus

12:11 / 03.11.2023 383
Totuvlik

Qomus

11:11 / 03.11.2023 1150
Totemizm

Qomus

11:11 / 03.11.2023 572
Tobelik

Qomus

11:11 / 03.11.2023 428
Tinchlikparvarlik

Qomus

11:11 / 03.11.2023 574
Tinchlik va barqarorlik

Qomus

11:11 / 03.11.2023 284
Tinch-totuv yashash

Qomus

12:11 / 02.11.2023 670
Til

Qomus

11:11 / 02.11.2023 1030
Teologiya

Qomus

11:11 / 02.11.2023 436
Tenglik

Qomus

11:11 / 02.11.2023 2292
Tahdid

Qomus

12:11 / 01.11.2023 341
Tekinxoʻrlik

Qomus

12:11 / 01.11.2023 412
Taqdir

Qomus

11:11 / 01.11.2023 476
Taʼmagirlik

Qomus

11:11 / 01.11.2023 1530
Tashqi koʻrinish

Qomus

11:10 / 31.10.2023 934
Tashkiliy madaniyat

Qomus

12:10 / 30.10.2023 420
Taqlid

Qomus

12:10 / 30.10.2023 487
Taqvo

Qomus

11:10 / 30.10.2023 688
Tashabbus. Tashabbuskorlik

Qomus

11:10 / 30.10.2023 592
Tafakkur tarzi