Bixeviorizm


Saqlash
12:02 / 15.02.2022 0 6753

 

Bixeviorizm (ing. behaviour - xulq) - 1) psixologiya fani doirasida rivojlanayotgan ilmiy yo‘nalishlardan biri. Uning tadqiqot predmeti kuzatish mumkin bo‘lgan xatti-harakat, faoliyatni o‘rganishdan iborat; 2) hayvonlar xatti-harakatini o‘rganish asosida ularni insonni tadqiq etish va faoliyatini boshqarish sohasida qo‘llashga tayangan yondashuv. Bixeviorizmga XIX asr oxiri va XX asr boshida amerikalik olim E. Torndayk tomonidan asos solingan. Falsafiy asosi – pragmatizm.  Bixeviorizm vakillari amaliy psixologiya va uning introspektiv (o‘zini o‘zi kuzatish) uslubiga qarshi chiqib, empiriklarni subektivizmda ayblaydi. Bixevioristlar nazarida, psixologiya falsafasiga emas, balki tabiatshunoslik fanlariga tayanib kuzatish, eksperiment o‘tkazishi, subektiv uslubdan obektiv uslubga suyanishi lozim. Bixeviorizm tirik mavjudotlar ruhiy dunyosini o‘rganish bevosita hissiy organlar yerdami bilan aks ettiriladigan narsa va hodisalarga yo‘naltirilishi kerak, degan g‘oyani ilgari suradi. Bixeviorizm nazariyasiga ko‘ra psixologiya fanining predmeti psixikani emas, balki inson va hayvonlar xatti-harakatini  o‘rganishga yo‘naltirilmog‘i lozim. Bixeviorizm vakillarining fikricha. psixologiyaning bosh vazifasi faqat tashqi ta’sir bilan unga qаytariladigan reaksiyalar o‘rtasidagi bog‘lanishlarni aniqlashdan iboratdir. Bixeviorizmning ma’naviyatga zid jihati shundaki, u ongning inson xulqida tutgan o‘rni va uni ilmiy jihatdan o‘rganish mumkinligini inkor etadi. O‘tgan asrning boshlarida bixeviorizm tamoyil va usullari pedagogika sohasida, xususan, bolalarni tarbiyalashda keng qo‘llangan. Hozirgi vaqtda ayrim G‘arb mamlakatlarda ruhiy xasta kishilarni davolashda foydalanilmoqda.

Izoh yo‘q

Izoh qoldirish

So‘nggi qo‘yilgan

Barchasi

Qatra

10:04 / 16.04.2024 5 358
Velosiped

Qatra

10:04 / 15.04.2024 3 817
Onasini eng uzoq kutgan farzand

Qatra

14:04 / 08.04.2024 0 357
Toshbaqaning xatosi

Qomus

12:03 / 14.03.2024 0 418
Hushyorlik

Qomus

11:03 / 14.03.2024 0 602
Huquqiy madaniyat. Huquqiy ong. Huquqiy tarbiya

Qomus

11:03 / 14.03.2024 0 434
HurfikrlikKo‘p o‘qilgan

Barchasi

Qatra

20:12 / 07.12.2021 143 204115
Oppoq qog‘oz va qora dog‘

Hikmat

20:12 / 02.12.2021 88 95449
Eshikka osilgan taxtacha

Qomus

11:12 / 29.12.2021 4 21535
Kompetentlik

Qomus

17:08 / 04.08.2023 1 18490
Milliy urf-odatlar

Qomus

15:07 / 28.07.2023 5 14649
Mehmon. Mehmondorchilik odobi. Mehmondo‘stlik

Qomus

10:12 / 28.12.2021 7 13593
Manqurt(lik)

Qomus

12:04 / 17.04.2023 1 12265
Xarakter

Bilasizmi?

11:11 / 08.11.2021 5 11613
Eng ko‘p uchraydigan 10 ta fobiya