Dunyoqarash


Saqlash
11:06 / 05.06.2023 0 371

Dunyo (arabcha) – 1) insonni qurshab turgan moddiy va ma’naviy borliq;

2) kosmik fazodagi materiyaning barcha ko‘rinishlari;

3) koinot, yulduzlar olami,

4) Yer, Yer yuzi, Yer shari, Yer sharidagi aholi;

5) kishilik jamiyati (jamoa), ijtimoiy muhit, inson faoliyat ko‘rsatadigan makon, tuzum;

6) hayotning, narsa va hodisalarning ayrim sohalari, borliqning biror belgisi bilan birlashgan bo‘lagi;

7) butun olam, butun jahon, dunyodagi barcha odamlar, xalqlar;

8) kishining ichki, ruhiy hayoti va u bilan bog‘liq hodisalar majmui;

9) dunyoviy, haqiqiy hayot.

 

Dunyoqarash – 1) inson ma’naviyatining muhim tarkibiy qismi, olam va odam haqida bir butun qarashlar, g‘oyalar tizimini anglatadigan tushuncha; 2) falsafiy kategoriya. Dunyoqarash insonning mohiyati, olamga munosabati, dunyodagi o‘rni, hayot yo‘li, o‘zligini anglashga xizmat qiladigan qarashlar tizimidir. Ma’naviy tarbiyaning bosh maqsadi sog‘lom aql, erkin tafakkur va uning rivojiga mos keladigan dunyoqarashni yaratishdir. Barcha tabiiy fanlar dunyoning ilmiy manzarasini aks ettirsa, ijtimoiy fanlar voqelikning ijtimoiy-tarixiy, g‘oyaviy-mafkuraviy manzarasini yaratadi. Dunyoqarash "dunyoni tushuntirish", "dunyoni his qilish", "olamni idrok etish" kabi tushunchalar bilan ma’nodoshdir. U mafkura bilan uzviy aloqador. Chunki mafkura o‘zligimizni, muqaddas an’analarimizni anglash tuyg‘ularini, jamiyatimiz oldidagi oliy maqsad va vazifalarni ifoda etadi, yurtimizda istiqomat qilayotgan barcha millat va elat vakillarini birlashtirib, buyuk maqsadlar sari chorlaydi, yosh avlodni vatanparvarlik, yurtga sadoqat ruhida tarbiyalaydi, ularning sog‘lom dunyoqarash va mustaqil irodaga ega bo‘lishiga xizmat qiladi. Shu ma’noda, "mafkura", "ma’naviyat" va "dunyoqarash" tushunchalari bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan, bir-birini to‘ldiradigan tushunchalardir. Zero, mustaqil fikr, sog‘lom dunyoqarash, mustahkam mafkuraviy immunitetga ega, ma’naviy jihatdan barkamol insongina mamlakatimizda erkin, huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati qurish jarayonining faol ishtirokchisiga aylanishi, yurtimiz taraqqiyotiga to‘sqinlik qilayotgan har qanday tazyiq va tahdidlarga bardosh berishi mumkin.

Izoh yo‘q

Izoh qoldirish

So‘nggi qo‘yilgan

Barchasi

Qomus

12:38 / 26.09.2023 0 35
Orfeizm

Qomus

12:28 / 26.09.2023 0 37
Oriyat

Qomus

12:07 / 26.09.2023 0 35
Ongsizlik

Qomus

11:51 / 26.09.2023 0 35
Ong

Qomus

11:29 / 26.09.2023 0 25
Onalik baxti

Qomus

10:24 / 26.09.2023 0 27
Ommaviy madaniyatKo‘p o‘qilgan

Barchasi

Qatra

20:36 / 07.12.2021 138 192162
Oppoq qog‘oz va qora dog‘

Hikmat

20:05 / 02.12.2021 87 87778
Eshikka osilgan taxtacha

Qomus

11:57 / 29.12.2021 3 10082
Kompetentlik

Qomus

10:58 / 28.12.2021 4 8686
Manqurt(lik)

Bilasizmi?

11:46 / 11.10.2021 3 6259
Kashtachilik san’ati tarixi haqida bilasizmi?

Bilasizmi?

11:54 / 08.11.2021 1 6024
Eng ko‘p uchraydigan 10 ta fobiya

Hikmat

10:22 / 21.10.2021 0 4853
Til – dil kaliti